Trẻ được tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục đảm bảo quyền lợi đầy đủ theo quy định.

Năm học 2019 - 2020, toàn trường có 507  học sinh với 14 nhóm, lớp.Trong đó:

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 32 nhóm lớp. Mỗi nhóm lớp 2 giáo viên

Lớp Bé (3 tuổi- dưới 4 tuổi):  4 lớp

Lớp Nhỡ (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 4 lớp

Lớp Lớn  (5 tuổi – 6 tuổi): 4 lớp