Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Trường mầm non Nghi Vạn thuộc Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 01năm 1977 với tên gọi là trường Mầm non bán công Nghi Vạn. Trên 40 năm xây dựng và phát triển, trường đã tạo dựng được một nền móng vững chắc, từng bước khẳng định với xã hội, với quần chúng nhân dân về chất lượng chăm sóc giáo dục. Nhà trường đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục của địa phương.